ul. Modelarska 18,
40-142 Katowice
tel/fax: 32 7302527
email: biuro@brkoncept.com.pl
NIP 6252213589
REGON 243688991

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów proponuję profesjonalną i kompleksową obsługę księgowo-finansową. Ofertę kieruję szczególnie do przedsiębiorstw oraz osób prywatnych, które cenią indywidualne i rzetelne
podejście do ich spraw.


Certyfikat Księgowy nr 63562/2013

Serdecznie zapraszam do skorzystania z moich usług.

Z poważaniem

Dorota Zasada

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie ustawą o rachunkowości
  • prowadzenie rozliczeń na zasadach książki przychodów i rozchodów
  • prowadzenie rozliczeń ewidencji ryczałtowych
  • prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT
  • sporządzanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
  • przygotowanie sprawozdań statystycznych dla GUS
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
  • sporządzanie wniosków kredytowych
  • reprezentacja Klienta przed urzędem skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Przykładowy cennik

Ilość zapisów księgowych Ryczałt KPiR Księgi handlowe
do 10 60 zł 100 zł 250 zł
10-30 100 zł 150 zł 350 zł
30-50 200 zł 250 zł 500 zł
50-100 300 zł 350 zł 800 zł
Powyżej 100 Do negocjacji Do negocjacji Do negocjacji